Declararea și impozitarea veniturilor din chirii

Administrare Imobile Bucuresti si Ilfov - Imobilis.ro > Blog > Stiri Imobiliare > Declararea și impozitarea veniturilor din chirii
declarare venituri chirii

În ultimii ani, modul în care se declară veniturile extra-salariale s-a modificat de mai multe ori cu privire la declarare, cote de impunere, venit la care se aplică etc, uneori punând în dificultate inclusiv proprietarii de imobile şi apartamente. Declaraţia unică din 2018 a simplificat substanţial procesul de declarare a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor. În plus, au fost acordate facilităţi în contextul pandemiei, în ideea în care unii contribuabili care obţin venituri din chirii au beneficiat de derogări de la plata obligațiilor fiscale.

Veniturile pe care proprietarii persoane fizice le obţin din chirii sunt impozitate, condiţia de a fi declarate la ANAF fiind obligatoriu de respectat.

Declararea și plata veniturilor din chirii

Toate veniturile din chirii se vor declara prin intermediul Declarației unice. Pe baza acesteia, se calculează impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate CASS, acolo unde este cazul.

Potrivit Codului Fiscal, art. 64 alin. (1) litera c), veniturile care provin din cedarea folosinței bunurilor se impozitează cu 10%. În funcție de volumul veniturilor din această direcție, pe lângă impozitul de 10%, persoana mai trebuie să achite și contribuția la sănătate CASS – 10%. Aceasta se va achita doar în situația în care veniturile ce au fost calculate pentru impozitare sunt mai mici decât valoarea pe care o au 12 salarii minime brute pe economie. Plafonul aferent anului 2021 în acest caz este de 27.600 lei, calculat astfel:

12 luni x 2.300 lei = 27.600 lei.

Declarația unică poate fi depusă în format fizic la ghișeu sau online, prin spațiul virtual. Datele de depunere sunt următoarele:

  • până la 25 mai inclusiv a anului care urmează celui în care au fost realizate veniturile pentru declararea venitului realizat și pentru stabilirea sau definitivarea contribuțiilor sociale și a impozitului anual pe venit;

  • până la 25 mai inclusiv a fiecărui an – pentru a fi stabilit și declarat impozitul pe venitul estimat sau norma de venit ce se realizează în fiecare an fiscal, dar și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale care trebuie achitate.

Termenul de depunere este de 30 de zile de la data la care s-a produs evenimentul sau încheierea contractului dintre părți, pentru contribuabilii care înregistrează venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul propriu, altele decât acele venituri din arendare pentru care impunerea este una finală și care nu au avut, până la data respectivă, obligația de a depune declarația unică.

Declararea veniturilor din chirii se face de persoana fizică și se cumulează cu alte venituri extra-salariale, unde și dacă este cazul. Venitul brut se stabilește în funcție de chiria prevăzută în contractul dintre proprietar și chiriaș, pentru fiecare an fiscal, independent de momentul în care se încasează chiria.

Impozitul care se datorează se va determina de către contribuabil, prin aplicarea unei cote de 10% la venitul net anual impozabil. Acesta se stabilește prin aplicarea asupra venitului brut realizat a cotei forfetare de 40%.

În anul 2020, plafonul anual a fost stabilit la 26.760 lei, aferent salariului minim brut pe țară de 2.230 de lei pe lună. Pentru anul 2021, după cum s-a amintit deja, plafonul este de 27.600 de lei. Cota aplicabilă este de 10% din plafon. 

Stabilirea depășirii acestui plafon pentru încadrarea la plata către CASS se face tot prin raportarea la venitul net din chirii.

Facilități acordate în 2020

Pentru veniturile din chirii, regulile de impozitare s-au modificat pentru anul 2020, cauza fiind legată de pandemia COVID – 19. În acest mod, proprietarii de imobile au fost sprijiniți să-i ajute la rândul lor pe chiriași, ușurându-le sarcina financiară. Legea 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pe perioada stării de urgență a introdus și un stimulent fiscal, care îi scutește pe proprietari de taxele pe veniturile din chirii, dacă sunt respectate anumite condiții.

Astfel, pentru veniturile din chirii care au fost obținute din luna martie 2020, contribuabilii sunt scutiți de impozitul pe venit dacă au diminuat valoarea lunară a chiriei, prin contractul de închirieri, cu minim 30%, comparativ cu luna anterioară. În cazul de față, valoarea redusă a veniturilor care provin din chirii nu se ia în considerare nici pentru determinarea plafonului aferent CASS.

Această facilitate se aplică pentru perioada în care valoarea contractului de închiriere a fost redusă și se va demonstra printr-un act adițional la acest contract, fără a depăși data de 31 decembrie 2020.

Regula este valabilă și pentru persoanele care au obținut venituri din cel puțin cinci contracte de închiriere, în 2019, și care, începând cu 2020, califică aceste venituri din închiriere ca provenind din activități independente.

Call Now Button0758.690.893